Graikų bendruomenė Lietuvoje "Pontos"

Prezidentas Georgios Macukatov
tel. (8~5) 216 0188, 279 0038
El. paštas: greece@tbn.lt

Graikų bendruomenė Lietuvoje "PONTOS"
Pirmininkas Georgios Macukatov
tel. (8~5) 216 0188, 279 0038
El. paštas: greece@tbn.lt

Paskutinio gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyvena 176 graikų tautybės asmenys, dauguma – Vilniuje.

Daugelis Lietuvą pasiekusių graikų yra atvykeliai iš Trapezunto krašto, esančio prie Juodosios jūros, kurią graikai anksčiau vadino Ponto Euksinu (graikų kalba reiškia "svetingąją jūra").

Lietuvos graikai sovietiniais metais gerokai nutautėjo, tačiau nepamiršo savo istorinių šaknų. Prasidėjus atgimimui, jie ėmė domėtis helenistine kultūra, mokytis graikų kalbos. 1991 m. pavasarį Vilniuje įsikūrė pirmoji graikų bendrija "Pontos". Šiuo metu užregistruotos devynios graikų visuomeninės organizacijos.

Lietuvos graikai išpažįsta stačiatikių tikėjimą. Jie, be religinių švenčių, mini Graikijos nepriklausomybės dieną – kovo 25 d., genocido dieną – gegužės 19 d. "Ochi" diena minima spalio 28 d.