IV Lietuvos tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų festivalis

Jau eilę metų Tautinių bendrijų taryba ir Tautinių bendrijų namai, siekdami populiarinti tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų įkurtas sekmadienines mokyklas, garsinti jų veiklą, atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria šios mokyklos, rengia Tautinių mažumų sekmadienių mokyklų festivalius.

Šių metų lapkričio 19 d. Vilniuje, Lenkų kultūros namuose, vyko 4–asis Tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų festivalis. Jau tapo įprasta, kad į šį renginį susirinko sekmadieninių mokyklų mokiniai iš visos Lietuvos.

Festivalio rengėjai šiais metais parinko labai plačią ir kiekvienai tautai svarbią temą – „Kalba”. Sekmadieninių mokyklų mokiniai rimtai ruošėsi festivaliui – renginyje puikiai atliktas dainas keitė šokiai, buvo deklamuojamos eilės, skirtos kalbai, suvaidintas spektaklis…

Žiūrovų nuomone, savo turiniu tai buvo labiausiai vykęs festivalis. Šis festivalis susilaukė ir žiniasklaidos dėmesio – jį filmavo Lietuvos televizija, didelį straipsnį skyrė laikraštis „Litovskij kurjier”.

Festivalyje dalyvavo Vilniaus armėnų mokykla, Kauno armėnų sekmadieninė mokykla, Klaipėdos armėnų bendruomenės sekmadieninė mokykla „Van”, Turmanto lenkų šeštadieninė mokykla, Alytaus jaunimo centro rusų sekmadieninė mokykla, Vilniaus rusų sekmadieninė mokykla, Šiaulių vokiečių bendrijos sekmadieninė mokykla „Heimatgruss”, Vilniaus ukrainiečių sekmadieninė mokykla, Klaipėdos ukrainiečių sekmadieninė mokykla, Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija” sekmadieninė mokykla, Lietuvos karaimų kultūros bendrijos sekmadieninė mokykla, Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenės sekmadieninė mokykla, Klaipėdos baltarusių sekmadieninė mokykla „Krynička”, Jonavos ukrainiečių sekmadieninė mokykla, Kėdainių lenkų kalbos mokykla prie lenkų draugijos, lenkų šeštadieninė mokykla prie 3-osios internatinės mokyklos, romų visuomenės centro ansamblis.

Festivalio rengėjai dėkoja visiems dalyvavusiems – sekmadieninių mokyklų vadovams, mokytojams, mokiniams, jų tėveliams ir laukia jų ateinančiais metais penktajame tautinių mažumų sekmadienių mokyklų festivalyje.

Nuotraukos iš festivalio