I Lietuvos tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų festivalis

2002 m. lapkričio 17 d. Tautinių bendrijų taryba ir Tautinių bendrijų namai pakvietė sekmadienių mokyklų auklėtinius į 1–ąjį Lietuvos tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų festivalį. Šalies tautinės bendrijos, siekdamos išsaugoti savo kalbą, literatūrą ir istoriją, yra įsteigusios per 40 sekmadienių mokyklų. 1–ajame festivalyje dalyvavo 18 tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų.

Parodos atidarymas

Tautinių bendrijų namuose buvo atidaryta sekmadieninių mokyklų piešinių paroda.

Piešinių konkursui vaikai pristatė 250 darbų, kurie atspindėjo tautinių pasakų herojus, architektūros paminklus, tradicijas, papročius, šventes.

Koncerte, kuris įvyko Vilniaus mokytojų namų salėje, dalyvavo per 300 dalyvių iš įvairių Lietuvos vietovių.