Tautinių bendrijų namuose - svečiai iš Turkmėnijos

Lapkričio 19 d. Tautinių bendrijų namuose lankėsi svečiai iš Turkmėnijos, Jų tarpe – Turkmėnijos valstybinių, žmogaus teisių gynimo, mokslinių įstaigų bei ESBO atstovai. Svečiai susipažino su Tautinių bendrijų namų veikla, apžiūrėjo čia įsikūrusių tautinių bendrijų organizacijų patalpas. Kartu padainavo su Tautinių bendrijų namų Renginių salėje repetavusiu darbo veteranų klubo „Družba“ („Draugystė“) choristais.  

Susitikime su svečiais dalyvavo Tautinių bendrijų tarybos narės: Uzbekų kultūros centro pirmininkė Leila Urmanova-Vnukova, Lietuvos kazachų bendruomenės „Nursaulė“ pirmininkė Sabina Kanapina. Susitikime dalyvavo ir bendruomenės „Nursaulė“ narys turkmėnas Murad Mirzojanc, verslininkas, Europos Turkmėniško gores federacija prezidentas, jau 30 metų gyvenantis Lietuvoje.

Svečiai Tautinių bendrijų namų  darbuotojus apdovanojo turkmėniškais suvenyrais.