Svečiuose Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos auklėtiniai

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (projekto vykdytojas) kartu su projekto partneriais - VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ ir VšĮ Tautinių bendrijų namai, realizuoja ESF finansuojamą projektą „Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką“ (Nr. 07.3.4-ESFA-V-426-02-0001, 7 prioritetas: Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas).

Projekto pagrindinis tikslas - skatinti tautinių mažumų atstovų integraciją  į darbo rinką ir šalies  visuomenę. Projekto tikslinė grupė - nevyriausybinio, viešojo sektoriaus darbuotojų, darbdavių ir visuomenės atstovai.

Vykdydami projekto veiklą – „Pilietiškumas ir tautinės bendruomenės Lietuvoje: suderinamumo veiksniai“ - Tautinių bendrijų namai organizuoja tikslinės grupės mokymus tautinių mažumų sąlyginai tankiai gyvenamuosiuose savivaldybėse.

2019 m. pradėti vienos projekto dalyvių grupės mokymai Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje (Šalčininkų r.). Vasario-kovo mėn. mokykloje paskaitas projekto dalyviams skaitė įvairių sričių specialistai. Aleksandr Radčenko, nagrinėjo tautinių mažumų žiniasklaidos vaidmenį reikšmę Lietuvos pilietinėje visuomenėje bei analizavo stereotipus apie tautybes, etnines grupes, jų genezę ir jų  atspindį Lietuvos žiniasklaidoje. Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Andžej Pukšto supažindino projekto dalyvius su tautinėmis mažumomis Lietuvos politinės sistemos ir politinių tradicijų kontekste. Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Pilietiškumo ugdymo skyriaus specialistai Egidijus Kabašinskas ir  Karolis Zikaras nagrinėjo informacinio saugumo grėsmes bei priešiškos propagandos problematiką. Tautinių bendrijų namų vyriausiasis specialistas Vilius Mikulėnas nagrinėjo tautinių mažumų Lietuvoje kultūrų ypatumų bei tarpkultūrinės komunikacijos problemas.

Balandžio 10 d. projekto dalyviai iš Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos lankėsi Tautinių mažumų departamente, susipažino su šios vyriausybinės institucijos veikla, tautinių santykių harmonizavimo Lietuvoje politikos nuostatomis. Informaciją pateikė Departamento tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vedėja Vaiva Vėželytė Pokladova. Svečiams iš Dieveniškių buvo surengta įdomi viktorina apie Lietuvos tautines bendrijas, jos aktyviausi dalyviai apdovanoti Departamento suvenyrais.  

Apsilankę Tautinių bendrijų namuose projekto dalyviai supažino su tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų veikla. Edukacinės ekskursijos metu po Vilnių projekto dalyviai susipažino su Lietuvos tautinių grupių dalyvavimu darbo rinkoje XV-XX a. Vilniuje bei XXI a. naujųjų imigrantų integracija į darbo rinką.

Tęsiant projektą panašaūs mokymai bus organizuojami ir kituose šalies regionuose.