Poetės saulė liko...

Balandžio 10 d. Tautinių bendrijų namuose vyko karaimų poetės Julijos Tinfavičienės (1932 – 2014) poezijos ir prozos knygos „Saulė nusileido už Trakų pilies“ sutiktuvės.

Išleisti šį po autorės mirties leidinį pasirūpino vėlionės vyras Romualdas Tinfavičius, taip pat parašęs ne vieną knygą karaimų istorijos, kultūros ir bendruomenės gyvenimo klausimais.

J. Tinfavičienė buvo matematikos mokytoja. Eilėraščius rašė lenkų ir gimtąja karaimų kalbomis. Nemažai jos poezijos išversta į lietuvių ir rusų kalbas. Jos kūryba buvo surinkta į knygą „Gyvenimo akimirkos“ (1998 m.), spausdinta Trakų literatų almanache „Trakuvos literatų kūryba“ (2010 m.)

Šioje knygoje sudėti Julijos eilėraščiai, skirti broliams, seserims, mylimam vyrui, giminėms. Leidinys gausiai iliustruotas J. ir R. Tinfavičių asmeninio gyvenimo bei poetės nėrinių nuotraukomis. Knygos viršelį puošia trakiškio fotomenininko Vytauto Žemaičio nuotrauka, atitinkanti jos pavadinimą.

Knygos sutiktuvėse kalbėję poetės draugės, kaimynai, šeimos draugai, visuomenininkai atsiliepė apie J. Tinfavičienę kaip apie labai šiltą, lyriškos sielos, dvasingą žmogų.

Simboliškas knygos pavadinimas – „Saulė nusileido už Trakų pilies“. Tačiau liko kita saulė. Ta saulė – tai poetės eilės, nuo kurių dvelkia meilė artimiesiems, Trakams, Lietuvai.

Sutiktuvių metu veikė J. ir R. Tinfavičių leidinių, fotografijų, apdovanojimų parodėlė.