Vilniaus ukrainiečių bendrija

Pirmininkė Natalija Šertvytienė
tel. (8~5) 216 1423

Paskutinio Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyvena 22 488 ukrainiečių tautybės asmenys. Apie 90 proc. jų gyvena miestuose – Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose, Visagine, Jonavoje. Šiuo metu Lietuvoje veikia devyniolika ukrainiečių visuomeninių organizacijų.

Ukrainiečiai puoselėja savo tautinę kultūrą – Vilniuje, Klaipėdoje, Jonavoje ir kituose miestuose veikia įvairūs saviveiklos kolektyvai. Lietuvos ukrainiečiai palaiko ryšius su savo istorine tėvyne, jos valstybinėmis ir visuomeninėmis žinybomis, besirūpinančiomis ukrainiečiais užsienyje. Tautinę savimonę ir tautinę kultūrą puoselėti padeda ir ryšiai su Ukrainos menininkais, rašytojais, kultūros veikėjais, meno kolektyvais, kurie reguliariai atvyksta į Lietuvą.

Dalis Lietuvos ukrainiečių priklauso graikų katalikų (unitų) religinei bendruomenei. Jai perduota Šv. Trejybės cerkvė Vilniuje. Pamaldas joje laiko ukrainiečių unitų šventikai. Kita dalis ukrainiečių priklauso stačiatikių bažnyčiai ir švenčia religines šventes (šv. Kalėdas, šv. Velykas) pagal Julijaus kalendorių.

Lietuvos ukrainiečių bendrija mini Ukrainos nepriklausomybės dieną – rugpjūčio 24 d., T. Ševčenkos gimimo ir mirties datas – kovo 9–10 d.