Lietuvos estų draugija

Pirmininkė Liia Urman
tel. (8~5) 272 5161, 275 0167
e. paštas: urman@takas.lt

Paskutinio Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyvena 419 estų tautybės asmenų.

1988 m. prie Lietuvos kultūros fondo buvo įsteigta Lietuvos estų draugija, kurios tikslas – puoselėti gimtąją kalbą, kultūrą, tradicijas, papročius, išlaikyti tautinę savimonę, populiarinti Lietuvoje estų kultūrą, meną ir literatūrą. Lietuvos estai palaiko ryšius su savo istorine tėvyne, dalyvauja kultūros renginiuose Estijoje, taip pat pasaulio estų veikloje.

Lietuvos estai švenčia Estijos nepriklausomybės dieną – vasario 24 d., šv. Kalėdas, šv. Velykas