Lietuvos azerbaidžaniečių bendrija

Pirmininkas Mahiras Gamzajevas

tel. (8~5) 216 14 76, 273 6596

El. paštas: azerbendrija@tbn.lt

1988 m., Lietuvoje prasidėjus tautinio atgimimo judėjimui, azerbaidžaniečiai susibūrė į visuomeninę organizaciją – Azerbaidžaniečių draugiją Lietuvoje "Odlar jurdu", kuri pradžioje veikė prie Lietuvos kultūros fondo. Nuo to laiko ji aktyviai įsiliejo į šalies visuomeninį, politinį ir kultūrinį gyvenimą. Draugija yra viena iš Lietuvos tarpnacionalinės Koordinacijos asociacijos, veikusios 1988–1992 metais, steigėjų ir aktyvi jos veiklos dalyvė.

Nuo 1988 m. visuose Lietuvai lemtinguose istorijos įvykiuose draugija yra konkrečiais veiksmais pareiškusi ir vienareikšmiškai pasisakiusi už Lietuvos valstybingumo atkūrimą, jos nepriklausomybę. Draugijos nariai dalyvavo pirmuose Sajūdžio suvažiavimuose, aktyviai prisidėjo, organizauojant Baltijos kelią, referendumą dėl sovietinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos, gynė šalies nepriklausomybę per 1991 m. sausio įvykius ir rugpjučio pučą. Po 1990 metų kruvinųjų sausio įvykių Bakų mieste draugija operatyviai išleido brošiūrą "Agresija", kurioje pateikta tragiškų įvykių kronika ir aprašyta jų eiga. Draugijos iniciatyva 1991 m. sausio 19 dieną Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje įvyko bendros katalikų ir islamo religijos tikinčiųjų mišios, skirtos 1990 metų sausio įvykių Bakų ir 1991 metų sausio įvykių Vilniuje žuvusiems atminti.

Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas M. Gamzajevas

1992–1995 metais prie Lietuvos azerbaidžaniečių draugijos veikė Azerbaidžano Respublikos atstovybė. 1992 m. spalio 6 d. draugijos pirmininkas M. Gamzajevas buvo paskirtas Azerbaidžano įgaliotu atstovu Lietuvos Respublikos azerbaidžaniečių reikalams ir Lietuvos Azerbaidžano diplomatinių santykių atkūrimui.

1997 m. azerbaidžaniečių draugija Lietuvoje "Odlar jurdu" buvo perregistruota į Lietuvos azerbaidžaniečių draugiją. Pagrindinis draugijos tikslas – laisvai puoselėti, saugoti ir plėtoti azerbaidžaniečių tautinį, kultūrinį, kalbinį ir religinį savitumą, padėti jiems įsilieti į Lietuvos visuomeninį, politinį ir socialinį gyvenimą. Draugija, pripažindama, kad Lietuvos azerbaidžaniečių tautinės mažumos nueitas kelias yra glaudžiai susijęs su naujausia lietuvių tautos istorija ir lemia bendrų tikslų tapatumą, ugdo tautinę tolerancija, pagarbą valstybinei kalbai, kultūrai ir papročiams. Draugija kasmet mini 1990 m. Baku žuvusiųjų už nepriklausomybę atminimą, kovo 21 dieną sutinka "Novruz" – Naujuosius metus pagal saulės kalendorių, gegužės 28 d. – Azerbaidžano nepriklausomybės dieną; spalio 18 d. – Nepriklausomybės atkūrimo dieną, gruodžio 31 d. – Pasaulio azerbaidžaniečių solidarumo dieną. Be to, yra švenčiamos religinės šventės Gurban bajramy ir Ramazan bajramy. Draugijos nariai nuoširdžiai prisideda prie Lietuvos vardo garsinimo Azerbaidžane.