II Lietuvos tautinių mažumų sekmadieninių mokyklų festivalis

2003 m. lapkričio 22 d. Tautinių bendrijų namai ir Tautinių bendrijų taryba pakvietė tautinių mažumų sekmadienių mokyklų auklėtinius į 2–ąjį Lietuvos sekmadieninių mokyklų festivalį.

Tautininių mažumų ir išeivijos departamentas ir Tautinių bendrijų namai, siekdami paskatinti įvairių tautų Lietuvos jaunimą domėtis savo kultūra, kalba ir papročiais, ugdyti pagarbą ir toleranciją kitų tautų tradicijoms, šį festivalį paskyrė "Nacionalinėms pasakoms". Sekmadieninių mokyklų kolektyvai turėjo pasirinkti ir pristatyti ištrauką iš kurios nors savo tautos pasakos ta kalba, kurios mokosi sekmadieninėje mokykloje.

Scenoje – Lietuvos rumunų kultūros bendrijos "Dačija" sekmadieninė mokykla.

Totorių sekmadieninė mokykla 40–ies totorių kaime.

Šiame festyvalyje dalyvavo 20 šalyje veikiančių tautinių  mažumų sekmadieninių mokyklų kolektyvai, atstovaujantys 12 tautybių moksleiviams.