Tautinių bendrijų namai http://www.tbn.lt Tautinių bendrijų namai Saturday, April 29, 2017 14:12 PM lt-LT hourly 1 Prisikėlimo šventė subūrė įvairių konfesijų atstovus http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-prisikelimo_svente_subure_ivairiu_konfesiju_atstovus.html 2017-04-24 10:29:34 TBN.LT http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-prisikelimo_svente_subure_ivairiu_konfesiju_atstovus.html Gilias istorines šaknis turinčios daugelio konfesijų atstovų draugiško sugyvenimo tradicijos Lietuvoje, Vilniuje įgyja naujas formas.

Balandžio 22 d. kartu švęsti Atvelykį Tautinių bendrijų namuose susirinko krikščioniškų konfesijų atstovai: katalikų, ortodoksų (stačiatikių), graikų apeigų katalikų, liuteronų evangelikų, Naujosios apaštalų bažnyčios, Armėnų apaštališkosios bažnyčios.

Iškilmingą renginį pradėjo Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė Gunta Rone. Ji suteikė žodį stačiatikių kunigui djakonui Vitalijui. Kalbėjo ir Naujosios apaštalų bažnyčios kunigui Janui Drevnickui. Buvo kviesti ir kitų konfesijų šventikai, bet dėl svarbių priežasčių negalėjo atvykti.

 

Plačiau apie : Prisikėlimo šventė subūrė įvairių konfesijų atstovus

]]>
Latvijos tautinio kostiumo paroda http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-latvijos_tautinio_kostiumo_paroda.html 2017-04-14 10:34:58 TBN.LT http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-latvijos_tautinio_kostiumo_paroda.html Kviečiame  į Latvijos tautinio kostiumo parodą.

Plačiau apie : Latvijos tautinio kostiumo paroda

]]>
Tautinių bendrijų namuose vyko tarptautinė konferencija http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-tautiniu_bendriju_namuose_vyko_tarptautine_konferencija.html 2017-04-05 07:16:54 TBN.LT http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-tautiniu_bendriju_namuose_vyko_tarptautine_konferencija.html Kokia šiandien tautinių mažumų padėtis Baltijos šalyse? Kaip jos pačios vertina savo istoriją? Kokias mato perspektyvas gyvenamose šalyse? Šie klausimai buvo svarstomi 2017 m. kovo 31 d. Tautinių bendrijų namuose vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Tautinės mažumos Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje: istorija, dabartis, perspektyvos“.

Pradėdama konferenciją, Tautinių bendrijų namų direktorė Alvida Gedaminskienė pažymėjo, kad tautinės mažumos, jų organizacijos yra sukaupusios turtingą savo įvairiapusiškos veiklos patirtį. Todėl svarbu ją apbendrinti, paskleisti, pritaikyti ateityje.

Plačiau apie : Tautinių bendrijų namuose vyko tarptautinė konferencija

]]>
Natalija Šertvytienė – Nacionalinio lygybės ir įvairovės apdovanojimo laureatė http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-natalija_sertvytiene_nacionalinio_lygybes_ir_ivairoves_apdovanojimo_laureate.html 2017-03-30 10:15:43 TBN.LT http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-natalija_sertvytiene_nacionalinio_lygybes_ir_ivairoves_apdovanojimo_laureate.html Kovo 29 d. Valdovų rūmuose Vilniuje iškilmingos ceremonijos metu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu bei Norvegijos Karalystės ambasada įteikė Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus 2016, kuriais apdovanoti lygybės ir įvairovės srityje pasižymėję asmenys, organizacijos, jų idėjos, projektai, iniciatyvos, poelgiai, veiksmai. Apdovanojimai skirti devyniose nominacijose.

2016 metų Nacionalinis lygybės ir įvairovės apdovanojimas „Tautų dialogo“ kategorijoje įteiktas Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkei, Tautinių bendrijų tarybos narei Natalijai Šertvytienei – už aktyvų tautų dialogo puoselėjimą Lietuvoje, ukrainiečių tautinio tapatumo išsaugojimą bei puoselėjimą, tolerancijos ugdymą.

„Tautų dialogo“ apdovanojimas skiriamas už nuopelnus veikiant tautinių bendruomenių integravimo, ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų mažinimo procesuose.

 

Plačiau apie : Natalija Šertvytienė – Nacionalinio lygybės ir įvairovės apdovanojimo laureatė

]]>
Nattelos Ovsijenko (Ukraina) tapybos darbų paroda http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-nattelos_ovsijenko_ukraina_tapybos_darbu_paroda.html 2017-03-22 10:46:45 TBN.LT http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-nattelos_ovsijenko_ukraina_tapybos_darbu_paroda.html Kovo 18 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje pradėta eksponuoti Nattelos Ovsijenko (Ukraina) tapybos darbų paroda.

Pristatydama savo parodą, Nattela Ovsijenko rašo: „Gimiau 1961 m. tolimajame Sibire, Omske. Tėtis buvo kariškis, todėl mūsų visa šeima (buvome keturi vaikai) dažnai keisdavo gyvenamąją vietą. Vaikystė buvo sunki – anksti mirė tėtis. Mamos netekome, kuomet man buvo 28 metai. Mama buvo šviesi, gyvenimą mylinti asmenybė ir tas charakterio savybes perdavė savo vaikams. Ji mokė mus mylėti ir džiaugtis gyvenimu, svajoti ir siekti savo svajonių.

 

Plačiau apie : Nattelos Ovsijenko (Ukraina) tapybos darbų paroda

]]>
Vilniaus ukrainiečių bendrijos renginys, skirtas Tarasui Ševčenkai http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-vilniaus_ukrainieciu_bendrijos_renginys_skirtas_tarasui_sevcenkai.html 2017-03-22 10:09:35 TBN.LT http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-vilniaus_ukrainieciu_bendrijos_renginys_skirtas_tarasui_sevcenkai.html Kovo 18 d. Tautinių bendrijų namuose vyko renginys, skirtas iškiliam ukrainiečių Kobzariui, poetui, dailininkui Tarasui Ševčenkai, kurį organizavo Vilniaus ukrainiečių bendrija.

Susirinkusius sveikino Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė Natalija Šertvytienė, Ukrainos ambasados Lietuvoje atstovas, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčio kunigas tėvas Vitalijus.

Renginyje dalyvavo Visagino ukrainiečių ansamblis „Kalyna“.

Plačiau apie : Vilniaus ukrainiečių bendrijos renginys, skirtas Tarasui Ševčenkai

]]>
Pristatyta multimedijos plokštelė, skirta Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektams http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-pristatyta_multimedijos_plokstele_skirta_lietuvoje_gyvenanciu_tautiniu_mazumu_kilnojamojo_ir_nekilnojamojo_kulturos_paveldo_objektams.html 2017-03-22 09:17:51 TBN.LT http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-pristatyta_multimedijos_plokstele_skirta_lietuvoje_gyvenanciu_tautiniu_mazumu_kilnojamojo_ir_nekilnojamojo_kulturos_paveldo_objektams.html Kovo 16 d. Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pristatyta multimedijos plokštelė, skirta Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektams. Departamento iniciatyva išleistame diske – fotografo Kosto Šukevičiaus įamžinti Lietuvos tautinių bendruomenių paveldo objektai 3D panoraminėse nuotraukose. Multimedijos plokštelėje pristatomas Lietuvos lenkų ir žydų bendruomenių paveldas.

Plačiau apie : Pristatyta multimedijos plokštelė, skirta Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektams

]]>
Koncertas „Mano atminties bangomis“ http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-koncertas_mano_atminties_bangomis.html 2017-03-20 13:20:23 TBN.LT http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-koncertas_mano_atminties_bangomis.html Kovo 15 d. Tautinių bendrijų namuose vyko koncertas „Mano atminties bangomis“. Koncertavo Lietuvos operos ir baleto teatro solistas Arvydas Markauskas ir pianistė Irena Čiurilaitė–Markauskienė. Savo eilėraščius koncerto metu skaitė Valentina Skardžiuvienė ir Nina Chižij.   

Koncertą vedė ir savo eiles kaitė salono „Gyvenimo melodija“ vadovė Regina Kanajeva.

Plačiau apie : Koncertas „Mano atminties bangomis“

]]>
„Lietuvių kalbos dienų“ baigiamasis renginys http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-lietuviu_kalbos_dienu_baigiamasis_renginys.html 2017-03-20 11:54:45 TBN.LT http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-lietuviu_kalbos_dienu_baigiamasis_renginys.html Kovo 13 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje vyko „Lietuvių kalbos dienų“ baigiamasis renginys. Jo pradžioje Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius Sigitas Narbutas pasidžiaugė, jog šis, jau antrus metus organizuojamas renginys, randa pritarimą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.  

LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotoja Rasa Sperskienė papasakojo apie lietuvių švietimo mokslo draugiją „Rytas“, veikusią 1913–1938 m.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė doc.dr. Daiva Vaišnienė pabrėžė, jog lietuvių kalbos dienų metu Lietuvoje ir užsienyje vyko daugiau kaip 2100 renginių – kalbos konkursų, viešų paskaitų, diskusijų, parodų. Dienų programoje dalyvavo 56 Lietuvos savivaldybės, 10 užsienio valstybių lietuvių bendruomenės, Lietuvos aukštosios ir bendrojo ugdymo mokyklos, muziejai, bibliotekos.

 

Plačiau apie : „Lietuvių kalbos dienų“ baigiamasis renginys

]]>
Laikraštis "Lietuvos Totoriai" http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-laikrastis_lietuvos_totoriai.html 2017-03-17 09:55:05 TBN.LT http://www.tbn.lt/enews/id-2017_metu_naujienos-news-laikrastis_lietuvos_totoriai.html Naujas Lietuvos totorių bendruomenės laikraščio "Lietuvos Totoriai" numeris. Daugiau

Plačiau apie : Laikraštis "Lietuvos Totoriai"

]]>