Vilniaus ukrainiečių renginys, skirtas T.Ševčenkai atminti

Kovo 8 d. Tautinių bendrijų namų Renginių salėje vyko Vilniaus ukrainiečių bendrijos (pirmininkė Natalija Šertvytienė) organizuotas renginys, skirtas iškilaus Ukrainos Kobzariaus Taraso Ševčenko atminimui.

Šventinį renginį pradėjusi N. Šertvytienė pabrėžė, kad tai vienas iš renginių, skirtų tradicinėms Taraso Ševčenkos dienoms Lietuvoje.

Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Ukrainos Nepaparastasis ir Įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje. Jis pabrėžė. jog T. Ševčenkos filosofinis laisvės troškimas apjungia visus ukrainiečius. Jo nuomone, reikia dėkoti T. Ševčenkai, kad būtent Jis suburia mus visus bendravimui, nes, prisiminkime, mes vykdome didelę ukrainiečių, gyvenančių kitose valstybėse, misiją – remti Ukrainos valstybę.      

Šventinėje meninėje programoje dalyvavo ir T. Ševčenkos kūrybą skaitė jaunieji bendrijos nariai: Sofija ir Andrijan Kubišinai, Žana Lupenko, Natalija Furman.

Muzikinius linkėjimus iš Ukrainos perdavė Ukrainos nusipelnęs artistas Aleksandr Dolia. Jo atliekamos dainos sulaukė pritarimo ir žiūrovų tarpe – kartu dainavo daugelis renginio dalyvių.     

Tarasas Ševčenka laikomas ukrainiečių literatūros klasiku, tautinio sąjūdžio įkvėpėju. Jo eilėse persipina romantiniai ir realistiniai motyvai, yra sentimentalizmo bruožų, juntama stipri ukrainiečių tautosakos įtaka. Nemažai jo kūrinių virto liaudies dainomis. Svarbią vietą T. Ševčenkos biografijoje užima jo gyvenimas Vilniuje (1829 m. ruduo – 1831 m. vasaris). Čia jis pradėjo savo kaip menininko kelią. 1829-1830 m. mokėsi tapybos pas dailininką, Vilniaus universiteto meno profesorių Joną Rustemą, vėliau pas dailininką Joną Babtistą Lampį.

Taraso Ševčenkos atminimas yra įamžintas Vilniuje. Vilniaus ukrainiečių bendrijos iniciatyva 1997 m. buvo atnaujinta memorialinė lenta T. Ševčenkai atminti (skulpt. Anatolijus Fuženka). Memorialinėje lentoje iškaltas T. Ševčenkos bareljefas, lietuvių ir ukrainiečių kalbomis užrašyti poeto žodžiai: „Vilnius… brangus mano širdžiai…“, žemiau – įrašas lietuvių kalba: „Vilniuje 1829-1831 m.m. gyveno ir kūrė didysis Tarasas Ševčenka“. 2011 m., minint 150-ąsias poeto mirties metines, Vilniuje atidengtas paminklas Tarasui Ševčenkai (skulpt. Vitalijus Andrijanovas), pastatytas ukrainiečių tautinės mažumos Lietuvoje iniciatyva.