Netekome Profirie Skramtai

 

Lietuvos rumunų kultūros bendrija „Dačija”, jungianti ir išeivius iš Moldovos Respublikos, su giliu liūdesiu praneša, kad 2020 m. liepos 7 d. mirė aktyvus, kūrybingas bendrijos narys Profirie Skramtai.

Profirie Skramtai gimė 1940-02-10 Sėlište kaime, Moldovos Respublikoje. 1970 m. baigė Kišiniovo Muzikos akademiją. Dirbo dėstytoju muzikos kolegijose, vadovavo 37 chorams, tarp kurių Valstybinis Moldovos Respublikos choras „Doina“. Nusipelnęs Moldovos Respublikos kultūros veikėjas. Baigdamas savo aktyvią veiklą kaip dėstytojas ir chorų vadovas Moldovos Respublikoje, 2001 metais prisijungė prie savo šeimos, kuri gyveno Lietuvoje ir iš karto tapo aktyviu Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija“ nariu. daug dėmesio skyrė Lietuvos moldavų - rumunų tautinio tapatumo išsaugojimui bei puoselėjimui. Įkūrė ir vadovavo mišriam chorui „Basarabija“, vaikų chorui „Floričika“, moterų chorui „Kumatricele“. Ruošė šventines programas Kalėdoms ir pavasario šventėms “Marcišor”. 2003 m. dalyvavo tautinių mažumų festivalyje Trakuose „Čia mūsų namai“. Paruošė programą renginiui Moldovos valdovo Štefano Didžiojo 500-osioms mirties metinėms, rumunų poeto, klasiko Mihai Eminesku 155-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo Lietuvos tautinių mažumų sekmadieninių mokyklėlių festivaliuose 2003 – 2005 m.

2017 m. Tautinių bendrijų dienos proga savo ilgametį ir nuoširdų darbą puoselėjant sostinės tautinių bendrijų tapatumo išsaugojimą, kultūrų dialogą plėtojimą buvo apdovanotas Vilniaus miesto savivaldybės Diplomu už nuopelnus.  

2019 m. už ilgametę aktyvią visuomeninę veiklą, saugant bei puoselėjant Lietuvos moldavų - rumunų tautinį tapatumą ir asmeninį indėlį puoselėjant kultūrų įvairovę bei vienijant daugiatautę Lietuvą ir minint bendrijos Dačija 30-metį, apdovanotas Tautinių mažumų  departamento prie LRV sidabro garbės ženklu „Už nuopelnus“.

 

Velionis bus pašarvotas liepos 8 d. nuo 10 iki 14  valandosVarėnos laidojimo namuose  „Ritualinės paslaugos“ (Savanorių g. 36, Varėna). Kremavimas tą pačią dieną vakare.

Atsisveikinimas laidojimo namuose „Ritualinės paslaugos“ liepos 9 d. (ketvirtadienį) nuo 8 iki 12 val.

Mišios 12 val Varėnos bažnyčioje. Išlydėjimas 13 val. Laidojimas Mergežerio kapinėse apie 13.30 val.

 

Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija“ pirmininkė                                   

Lučija Bartkienė