Lietuvos kazachų bendruomenės „Nursaulė“ renginys

Kovo 3 d. Tautinių bendrijų namuose vyko renginys, kurio metu Lietuvos kazachų bendruomenės „Nursaulė“ nuolatinėms patalpoms buvo suteiktas Abu-Nasr Al-Farabi vardas.

Renginyje dalyvavo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė, Kazachstano užsienio reikalų viceministras Baimuchan Margulan, Kazachstano ambasadorius Lietuvoje J.E. Viktor Temirbajev, Lietuvos kazachų bendruomenės bei kitų tautinių bendrijų atstovai.

Renginio metu Kazachstano užsienio reikalų viceministras Baimuchan Margulan papasakojo apie filosofo ir išminčiaus Abu-Nasr Al-Farabi indėlį į daugelį mokslų. Sukūrė etikos, matematikos, muzikos teorijos, politikos veikalų. Išvertė Aristotelio ir Platono veikalų, parašė jų komentarų Jis akcentavo, jog šio iškilaus Rytų išminčiaus 1150-ies metų jubiliejus yra įtrauktas į UNESCO atmintinų datų kalendorių.