Seminaras „Lyderio dilema“ Alytuje

Gegužės 12 d. Alytaus rusų kultūros draugija „Malachit“  (pirmininkė Nadiežda Krakovskaja) tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų vadovams organizavo mokomąjį seminarą „Lyderio dilema“. Seminaro darbe dalyvavo ne tik Alytaus tautinių bendrijų lyderiai, bet ir Kauno, Klaipėdos, Vilniaus tautinių bendrijų vadovai.

Seminaro darbe dalyvavo ir susirinkusius sveikino Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė Nijolė Makštutienė.

Nepriklausoma lektorė, visuomenės veikėja, knygos „Organizacijos  lyderio kišeninis vadovas“ autorė Birute Kurgonienė seminaro dalyviams pristatė savo įžvalgas apie Lyderį, kaip savo misiją suvokiantį žmogų, pateikė savo pasiūlymus, kaip tikslingai vadovo galias. Į išradingai organizuotą pokalbį-diskusiją prelegentė įtraukė visus seminaro dalyvius.   

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Šliažas pateikė išsamias, turiningas ir  vaizdingas rekomendacijas kaip parengti projektus įvairioms institucijoms bei fondams siekiant gauti paramą organizacijos veiklai vystyti. Taip pat supažindino su informacija apie kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, konkursą, kurį organizuoja Tautinių mažumų departamentas.

VšĮ Tautinių bendrijų namai direktorė Alvida Gedaminskienė savo pasisakyme kvietė tautinių bendrijų lyderius rinkti, kaupti ir išsaugoti savo organizacijos istoriją ateities kartoms. Ji demonstravo skaidres apie surinktą istorinę medžiagą, atskleidžiančią tautinių bendrijų dalyvavimą Lietuvos  Nepriklausomybės atkūrimo procesuose 1988-1992 metais.

Seminaro dalyviai dalinosi ne tik visuomeninio darbo patirtimi, bet ir „pateikė receptus“, kaip spręsti kasdieninėje veikloje kylančias problemas.

Aptardami seminarą, jo dalyviai akcentavo puikų renginio organizavimą bei išsakė pageidavimus tokius seminarus atskiruose šalies regionuose organizuoti nuolat. Jų nuomone, taip būtų sudarytos galimybės betarpiškai susipažinti su įdomia tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų veikla įvairiuose miestuose, kurių gyventojų tarpe – nedidelis tautinių bendrijų atstovų skaičius.

Seminaro dalyviai susipažino su „Malachito“ pirmininkės N. Krakovskajos kuriamu muziejumi, jiems buvo organizuota pažintinė ekskursiją po Alytaus miestą.