„Mus vienija poezija ir muzika“

„Mus vienija poezija ir muzika“ – tokiu šūkiu vadovaujasi Kauno G. Deržavino rusų literatūros klubo nariai, šių metų sausį minėję savo klubo įkūrimo 10-ąsias metines. Šia proga vasario 3 d. Tautinių bendrijų namuose jie surengė iškilmingą minėjimą, į kurį susirinko gausus būrys poezijos ir muzikos mylėtojų.

Ilgametis klubo pirmininkas Galimas Sitdykovas papasakojo apie nuveiktus darbus per dešimt metų. Pasak jo, klubo paskirtis buvo suburti žmones, rašančius rusų kalba, padėti jiems leisti savo kūrinėlius, svarstyti vieni kitų kūrybą, populiarinti rusų literatūrą visuomenėje. „Idėja įkurti klubą kilo pirmajam jo pirmininkui Michailui Kačanovui. Deja, jo jau nėra mūsų tarpe. Vasario 7 d. jam būtų sukakę 99 metai. Tai buvo kūrybingas žmogus. Jo kūrybinis palikimas – keliolika prozos knygų ir du poezijos tomai. Prisimename savo kolegą. Kasmet rengiame jo kūrybai skirtą vakarą“, - sakė G. Sitdykovas.

Jis paminėjo, kad į pirmąjį klubo susirinkimą atėjo šešiolika žmonių, o šiandien yra apie šešiasdešimt. Pusė jų – kauniečiai. Kiti yra iš Vilniaus, Alytaus, Klaipėdos, Jonavos ir kitų miestų. Tai įvairaus amžiaus, įvairių profesijų, skirtingos gyvenimo patirties žmonės, bet juos visus vienija meilė poezijai.

Per savo veiklos dešimtmetį klubas surengė daugybę literatūrinių vakarų bibliotekose, mokyklose, muziejuose, įvairiose organizacijose.

„Kasmet rengiame vakarą, skirtą poetui G. Deržavinui, kurio vardu pavadintas mūsų klubas. Minime rusų rašytojų ir poetų gimimo datas. Vyko renginiai, skirti M. Lermontovui, A. Fetui, V. Vysockiui ir kitiems. Dalyvaujame rusų kultūros dienose rudenį, pažymime Motinos dieną “, - teigė klubo vadovas.

Klubo nariams artima ir lietuvių literatūra. „Mes su Lietuva susiję ne tik tuo, kad čia gyvename, bet ir dvasinais saitais. Minėjome K. Donelaičio 300-ąsias gimimo metines. Mūsų renginiuose dalyvauja lietuvių poetai“, - sakė G. Sitdykovas.

Klubo susirinkimuose taip pat svarstoma jo narių kūryba. Nemažai jų jau yra išleidę savo kūrybos knygų. „Klubas padeda parengti knygas leidybai. Vėliau jos pristatomos visuomenei. Iš viso esame išleidę dešimt mūsų autorių knygų: Jurijaus Malkovo, Jurijaus Leonovo, Ado Jakubausko, Ginto Labanausko, Galinos Mikalauskienės, Lidijos Kochanenko ir kitų“, - minėjo Galimas.

Klubo narių kūryba spausdinama „Kauno literatūriniame almanache“. Tarp jo autorių taip pat yra kūrėjų iš Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Latvijos. „Per dešimt metų išleidome keturias almanacho knygas. Šiuo metu ruošiame penktąją knygą. Ji turėtų išeiti gegužės ar birželio mėnesį ir bus skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui“, - apie savo artimiausius planus pasakojo G. Sitdykovas.

Apie klubo veiklą rašė savaitraščiai „Literatūra ir menas“, „Nemunas“. Juose buvo spausdinti Stanislovo Abromavičiaus išversti į lietuvių kalbą klubo narių eilėraščiai. Tuo tarpu almanache spausdinamos lietuvių autorių eilės, išverstos į rusų kalbą.

Klubo narių kūryba žinoma ir toli už Lietuvos ribų. „Dešimties mūsų poetų eilėraščiai buvo išspausdinti Uljanovske (Rusija) leidžiamame almanache „Gončarovskaja besedka“, - sakė Galimas.

Minėta, kad klubo šūkis yra „Mus vienija poezija ir muzika“. „O kur muzika?“, - gali paklausti atidus skaitytojas.

„Prie mūsų klubo 2013 m. buvo įkurtas ansamblis „Melodija“, kuriam vadovauja atlikėja Rima Kazėnienė. Eilės ir daina – neatsiejami dalykai. Dabar mūsų renginiuose, be eilių, skamba ir dainos, kurių Rimos repertuare yra labai daug“, - teigė klubo vadovas.

Apie Rimos atliekamų dainų aukštą meninį lygį liudija šilti žiūrovų ir specialistų atsiliepimai. Tuo galėjo įsitikinti ir renginio Tautinių bendrijų namuose dalyviai, klausęsi R. Kazėnienės ir jos kolegos, taip pat klubo nario, poeto, dainų autoriaus ir atlikėjo Aleksandro Ravve įspūdingo koncerto.