Lietuvos Kariuomenė lankėsi Tautinių bendrijų namuose

 Tautinių bendrijų namuose lankėsi atstovai iš Lietuvos Respublikos Karinių pajėgų.

Svečiai susipažino su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų bei šeštadienių - sekmadieninių mokyklų švietėjiška ir  kultūrine veikla.

Domėjosi valstybinės lietuvių kalbos mokymo centro darbu, lietuvių kalbos mokymo programomis bei Europos Sąjungos šalyse vykstančiais imigrantų integracijos procesais