Lietuvos azerbaidžaniečių bendrija išleido apsakymų knygą

 

 

 

Lietuvos azerbaidžaniečių bendrija išleido šiuolaikinio azerbaidžaniečių rašytojo, mažosios prozos meistro Elčino Huseinbeili apsakymų knygą „Pilkojo asilo laiškai“. Iš azerbaidžaniečių kalbos kūrinius išvertė Halina Kobeckaitė ir Mahiras Gamzajevas.

Kūrinių  rinktinėje chronologine tvarka spausdinami apsakymai, jau anksčiau pasirodę lietuviškoje periodikoje, ir pirmą kartą išversti. Į šią rinktinę įdėti apsakymai rodo, kad jie skiriasi nuo vyravusio azerbaidžaniečių literatūroje naratyvo, paprastai nuoseklaus ir sklandaus įvykių aprašymo.

Apsakymų tekstai parašyti lakoniškais sakiniais, panašiais į telegrafinę kalbą, kur žodžiai tarsi šokinėja per brūkšnelius, ir visas tekstas dėl to trūkinėja, o kartais net trūkčioja. Autorius kuria pasakojimą kaip kinematografe – montažo principu.

Poetiškumas, lakoniškumas, sugebėjimas mažose detalėse pastebėti dideles ir svarbias problemas – būdingos rašytojo stiliaus savybės.  Jo kūriniuose persipina realizmas ir siurrealizmas, lyrika, romantika ir dramatizmas. Bet ši įvairovės sintezė nėra dirbtinė – ji lyg per filtrą pereina per vidinį autoriaus pasaulį.

Skaitydami šiuos apsakymus, mes bent iš dalies galime pajausti, kas nauja azerbaidžaniečių literatūroje ir kuo realiai šiandien gyvena tauta.


Pažymėtina, kad vienas šios knygos vertėjų - Mahiras Gamzajevas, Lietuvos azerbaidžaniečių draugijos pirmininkas, Tautinių bendrijų tarybos narys - š. m. kovo 8 d. pažymėjo jubiliejinį 60-ąjį gimtadienį. Prisijungiame prie gausaus sveikintojų būrio ir linkime Jam stiprios sveikatos, kūrybinės energijos, įkvėpimo prasmingiems darbams bei asmeninės laimės.