Tautinių mažumų departamentas skelbia projektų konkursą 2018 metams

Paraiškas daliniam finansavimui gauti (skiriama ne daugiau kaip 80 procentų visų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų) iki 2017 m. gruodžio 8 d. gali teikti Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į 2018 metų projektų prioritetines temas ir naujoves:

-          kviesdami Lietuvos tautines bendruomenes švęsti atkurtos Lietuvos gimtadienį, ypatingai laukiame kultūros projektų, skirtų Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui;

-          siekdami skatinti Pietryčių Lietuvos ir kitų šalies regionų mokyklų tarpkultūrinį dialogą, tautinių mažumų kultūros sklaidos ir kultūrinio bendradarbiavimo Pietryčių Lietuvoje srityje išskyrėme mokyklų tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir dialogo skatinimo prioritetą. Šiai sričiai paraiškas gali teikti ir bendrojo lavinimo mokyklos.

-          skatindami pilietiškai atsakingą ir nediskriminuojantį visuomenės informavimą tautinių mažumų klausimais, visuomenės kritinį mąstymą ir atsparumą informacinėms grėsmėms bei medijų ir informacinio raštingumo ugdymą, išskyrėme tarpkultūrinio dialogo skatinimo ir tautinių mažumų kultūrų sklaidos visuomenės informavimo priemonėse prioritetą. Šiai sričiai paraiškas kviečiame teikti tautinių mažumų žiniasklaidos priemones ir visuomenės informavimo priemones, įgyvendinančias tautinių mažumų tematikos projektus.

DAUGIAU