Tautinės bendrijos nenori būti priešiškos Lietuvai propagandos įrankiu