Nauja L/S „LOGOS“ knyga „Vilnius šaukia. Vilniaus poetinis įvaizdis“

Skaitytojus greitai pasieks Poetų ir rašytojų, rašančių rusų kalba Lietuvoje, literatūrinio susivienijimo „LOGOS“ parengta ir išleista knyga „Vilnius šaukia. Vilniaus poetinis įvaizdis“. Šioje knygoje pristatomas Lietuvos sostinės – Vilniaus miesto poetinis įvaizdis, sukurtas 176 įvairių tautybių autorių. Eilėraščiai sukurti 1821-2017 metais. Leidinyje kūriniai pateikiami chronologine tvarka pagal poetų gimimo datą, kartu spausdinama trumpa jų kūrybinė biografija. Leidinys iliustruotas šešiasdešimt vieno dailininko paveikslais, sukurtais nuo 1785 metų iki šių dienų.

Knygos sudarytojai – Vladimir Koltsov-Navrockij ir Eva Aktajeva. Įžanginius straipsnius parašė humanitarinių mokslų daktarė Elena Suodienė, menotyrininkė Margarita Artamonova, Vladimir Koltsov-Navrockij. Leidinio redaktorė – Jelena Šeremet. Viršelio apipavidalinimui panaudotas Vladimiro Pustovojaus paveikslas „Prie Bernardinų bažnyčios vienuolyno“.

2017 m. rugpjūčio 29 d. Tautinių bendrijų namuose susirinkusiems „LOGOS“ nariams buvo įteiktos dar spaustuvės dažais kvepiančios knygos.

Šio tikrai unikalaus savo turiniu leidinio parengimą spaudai ir leidybą rėmė Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės departamentas.

Planuojama, kad knygos pristatymas visuomenei vyks 2017 m. rugsėjo 9 d. Tautinių bendrijų namuose.