Mokomasis seminaras šalies tautinių bendrijų lyderiams

Lapkričio 21 d. Tautinių bendrijų namuose vyko mokomasis seminaras šalies tautinių bendrijų lyderiams.

Seminaro dalyviams paskaitą „Islamo etika ir filosofija“ skaitė dr. Ihsan Dilekci,  Mykolo Romerio universiteto lektorius. Lektorius taip pat išsamiai atsakė į gausius seminaro dalyvių klausimus apie mmusulmonų gyvenimo būdą, papročius, tradicijas.  

Antroje seminaro dalyje buvo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukienė pristatė departamento paskelbto Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės lėšų konkurso nuostatas.

Seminaro metu Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukienė ir skyriaus specialistė Aušra Šokaitienė taip pat supažindino su Kultūros projektų pateikimo, finansavimo ir atsiskaitymo tvarka.

Seminaro darbe dalyvavo Lietuvos rusų, totorių, baltarusių, jakutų tautinių bendrijų atstovai.