Į azerų kalbą išversta Sigito Gedos ese „KELIONĖS Į KAUKAZĄ“

Baku leidžiamame azerbaidžaniečių intelektualų dienraštyje „525-ci qəzet“ 2017 metų lapkričio 23 d.

publikuota poeto ir dramaturgo - vieno ryškiausių lietuvių literatūros kūrėjo Sigito Gedos (1943-2008) ese „KELIONĖS Į KAUKAZĄ“.

S. Gedos kūryboje įpatingą vietą užima Kaukazo tautų literatūros tema. Poetas keletą kartų yra apsilankęs šioje kalnuotoje ir įžymių literatūros kūrėjų žemėje, palaikė bičiulystės ir kūrybinius ryšius su įvairių tautų plunksnos broliais iš Kaukazo šalių, dar 1964 metais parašė eilėraščių ciklą „Sugrįžimas iš Kaukazo“. Taip pat į lietuvių kalbą yra išvertęs daugelių didingų kūrinių iš Kaukazo tautų literatūros.

S. Geda iš azerbaidžaniečių literatūros išvertė azerbaidžaniečių tautosakos deimantą – epą „Dede Gorgudo sakmės”, poezijos klasikų Samedo Vurguno (1906-1956) ir Rasulo Rza (1910-1981) eiles, parašė straipsnius apie lietuvių ir azerbaidžaniečių literatūrinius bei kultūrinius ryšius, taip pat apie Vinco Krėvės veiklą Azerbaidžane 1909-1920 metais.

S. Geda per savo kūrinio vertimą tarsi sugrįžo į taip šiltai Jo mylėtą Azerbaidžano žemę, kur šiandien susitinka su savo talento gerbėjais.

"Kelionės į Kaukazą" pirmą kartą buvo išspausdintas kultūros savaitraštyje "Šiaurės Atėnai" 1992 metų gruodžio 4 dieną (Nr. 48 (143).

Kūrinį vertė ir pratarmę parašė Lietuvos azerbaidžaniečių draugijos pirmininkas pirmininkas, vertėjas Mahiras Gamzajevas (Mahir Həmzəyev).

 

Publikacija