Armėnų bendrijos ansamblio „HAYRENIK“ 10 metų jubiliejinis koncertas