Posėdžiavo Tautinių bendrijų taryba

Spalio 23 d. Tautinių bendrijų namuose vyko Tautinių bendrijų tarybos posėdis. Jame dalyvavo neseniai kultūros viceministre paskirta Agneta Lobačevskytė.

Posėdyje taip pat dalyvavo Kultūros ministerijos Tautinių mažumų reikalų skyriaus darbuotojai.

A.Lobačevskytė supažindino Tautinių bendrijų tarybos narius su Seime rengiamų Tautinių mažumų įstatymo, Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektais, atsakė į Tarybos narių klausimus.

Tarybos nariai pareiškė pastabų ir pageidavimų dėl šių įstatymų projektų, aptarė planuojamus 2015 metams Tarybos darbus.