Naujos Alfredo Naktinio knygos sutiktuvės

Spalio 13 d. Tautinių bendrijų namuose literatūrinis susivienijimas „Vingis“ pristatė savo nario Alfredo Naktinio eilėraščių knygą vaikams „Šuniukas dainininkas“. Knygelėje, iliustruotoje moksleivių piešiniais, spausdinami 42 nuotaikingi eilėraščiai apie gyvūnus. Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos moksleiviai, dailės mokytoja metodininkė Rima Briedienė.

Alfredas Naktinis – Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio“ draugijos narys. Aktyviai dalyvauja Biržų asociacijos „Branduma“ ir Biržų literatų klubo „Versmė“ veikloje.

A.Naktinis yra išleidęs eilėraščių knygas „Laikausi širdimi“ (2003), „Į žiburį namų“ (2010), „Pykčio dilgėlės“ (2011), knygeles vaikams „Šalčio piešiniai balti“ (2005), „Svajonių debesėliai“ (2009). Pagal jo eiles išleisti dainų rinkiniai: „Dainoj sugrįžta jaunystė“ (2009, muz. Tado Daraškevičiaus), „Su Biržais suaugę“ (2010, muz. Bronislavo Jankausko), „Supasi rūkas“ (2011, muz. Bronislavo Jankausko), „Pavasaris dovanoja tau“ (2011, muz. Tamaros Blažienės), „Mūsų širdys uždainuos“ (2012, muz. Prano Šikelio).

Įdomu, kad dainų rinkiniui „Pavasaris dovanoja tau“ muziką sukūrusi Tamara Blažienė – Lietuvos graikų draugijos „Patrida“ narė ir šios draugijos vokalinio instrumentinio ansamblio „Patrida“ vadovė.

Literatūrinis susivienijimas „Vingis“ jungia poetus ir rašytojus, kuriančius lietuvių, rusų, baltarusių, lenkų ir kitomis kalbomis. Kasmet literatūrinis susivienijimas išleidžia savo narių kūrybos almanachą, kurio parengimą remia Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga, Tarptautinė rašytojų ir publicistų asociacija ir Tarptautinė rašytojų gildija. Almanache įvairiomis kalbomis spausdinami l/s „Vingis“ narių  sukurti kūriniai, atskleidžiantys Tėvynės grožį, meilę gamtai, žmogiškuosius jausmus, pergyvenimus bei viltis.