Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo naujo nario rinkimai

Primename, jog Kultūros ministerija yra paskelbusi Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo naujo nario rinkimus nuo 2014 m. spalio 8 d. Naujas narys turėtų būti tautinės mažumos (bendrijos) atstovas.

Prašome savo kandidatūras į Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimą iki 2014 m. spalio 30 d. pateikti Kultūros ministerijai.

Dokumentai pateikiami iki 2014 m. spalio  30 d. (imtinai) Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data.

Jeigu pateikti ne visi reikalingi dokumentai arba juose trūksta būtinų duomenų, pretendentą pristačiusiam asmeniui pasiūloma ne vėliau nei per 3 darbo dienas pateikti visus reikalingus dokumentus ir duomenis.

Pretendentų sąrašas bei kitokia svarbi informacija apie rinkimų eigą bus skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.

Rinkimų koordinatorius Profesionalaus meno skyriaus patarėjas Jurgis Giedrys, tel. 219 3441, el.paštas: j.giedrys@lrkm.lt.

Konsultacijos dėl dokumentų pateikimo, tvarkos ir kitų su rinkimais susijusių dalykų - Kultūros ministerijos Tautinių mažumų reikalų skyrius vyr. specialistės Rasa Paliukienė ir Vaiva Vėželytė-Pokladova,  tel. 219 34 03.