Knyga apie Vilniaus latvių draugiją

Vilniaus latvių draugija parengė spaudai ir išleido knygą „Sidabriniu beržynėliu keliavau“. Knyga parašyta dviem kalbomis – latvių ir lietuvių.

Leidinys skirtas Vilniaus latvių draugijos veiklos 25-erių metų sukakčiai pažymėti. Knygos pagrindas – aktyviausių Draugijos narių prisiminimai, kuriuose atsispindi draugijos sukūrimo epizodai, 25 metų veikla, gražiausi renginiai, susitikimai. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis. Knygos sudarytojos: Auksė Noreikaitė ir Gunta Rone.

Prisiminimuose atsiskleidžia unikalios Vilniaus latvių gyvenimo istorijos, kurios galėtų sudominti humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslininkus bei studentus, visus, kurie domisi įvairių tautų, gyvenančių Lietuvoje, istorija.

Knygos leidimą rėmė Latvijos Respublikos ambasada Lietuvoje, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė, Gundaras Andžanas.